Montero Man profile picture Montero Man 4 years ago
Garage

1997 Mitsubishi Montero Sport XLS

Mitsubishi - 1997 Mitsubishi Montero Sport XLS - Garage

A near mint Montero bought new by family in 1997.

Mitsubishi - 1997 Mitsubishi Montero Sport XLS - Garage

0 comments